WordPress website en GDPR

Is jouw WordPress website klaar voor de GDPR?

Vanaf vandaag moeten we allemaal voldoen aan de verstrengde wetgeving in verband met gegevensbescherming en -opslag van persoonlijke data van Europese burgers. In dit artikel vind je een checklist met actiepunten om jouw website GDPR-proof te maken.

De nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR)

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) moet de burgers in de EU meer controle geven over hun eigen data. Als organisatie moet u kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt. Ook IP-adressen en cookies worden bijvoorbeeld gezien als persoonsgegevens.

Deze wetgeving heeft ook verschillende gevolgen voor jouw website. Vanaf het moment dat men over een contactformulier beschikt, moet je reeds actie ondernemen.

Checklist voor jouw WordPress website

  • Schakel over naar HTTPS: vanaf 25 mei moet je ervoor zorgen dat persoonsgegevens optimaal beschermd zijn.
  • Voorzie een duidelijke privacyverklaring op je website.
  • Vermeld je cookiebeleid en in sommige gevallen zal er een cookie banner moeten verschijnen.
  • Hou je website up-to-date: je bent als onderneming zelf verantwoordelijk, dus zorg voor onderhoud en backups. Bepaalde plugins moeten geupdate worden om GDPR-compliant te zijn.
  • Wees transparant bij het gebruik van formulieren op je website en bij elk contactformulier, inschrijvingsformulier, nieuwsbrief inschrijving, enz… moet er een extra veld komen ikv de privacy.
  • Nieuwsbrieven versturen: heb je altijd een dubbele opt-in (bijkomende verificatie) gebruikt of mail je enkel bestaande klanten? Dan moet je geen actie ondernemen.
  • In Google Analytics dienen instellingen aangepast te worden.

De richtlijn gaat veel verder dan alleen je website. Ook voor je IT-structuur, dienstverleners en interne werkprocessen heeft dit gevolgen.
Meer info op https://www.privacycommission.be/nl.

Heb je vragen omtrent de GDPR voor jouw website? Heb je geen tijd om zelf aan de slag te gaan en alles in orde te brengen? Dan kunnen wij dit ook voor jou doen! Contacteer ons voor meer info.

Disclaimer: dit artikel is een indicatieve checklist om je website GDPR-proof te maken.